Nieuws

Marianne Steenmetz, projectleider MVO

Persbericht PVOV (PLATFORM VRIJWILLIGERS ORGANISATIE VENLO)

--

Marianne Steenmetz, het nieuwe gezicht voor MVO in Venlo

Het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo (PVOV) heeft het initiatief genomen om vraag en aanbod van hulp door vrijwilligers bij elkaar te brengen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen: organisaties ‘lenen’ medewerkers uit, die als vrijwilliger andere medewerkers helpen hun probleem het hoofd te bieden. Marianne Steenmetz gaat dit traject per 1 januari 2022 aanjagen en begeleiden. 

Elke organisatie heeft er wel eens mee te maken: medewerkers die het moeilijk hebben vanwege problemen thuis, zoals schulden, laag geletterdheid, scheiding, zorgen omtrent kinderen, rouw. Dat uit zich bijvoorbeeld in lage productiviteit, verzuim of gevaarlijke situaties. Vaak kom je daar als werkgever pas achter als er al sprake is van verzuim of een ander ingrijpend traject. In veel gevallen zou een medewerker al in een vroeger stadium geholpen kunnen worden door andere medewerkers, die als vrijwilliger een steuntje in de rug kunnen geven. Zodat men met een beetje hulp de situatie wél aan kan en weer op eigen kracht met de problemen om kan gaan. 

Het PVOV brengt vraag en aanbod dus bij elkaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise die de deelnemende vrijwilligersorganisaties hebben, onder andere op het gebied van financiën, welzijn en gezondheid en taalvaardigheid. Tevens is samenwerking gezocht met Movisie en Fontys. Marianne Steenmetz zal hiervoor contacten leggen met werkgevers in de regio Venlo en in beeld brengen op welke manier de vragen van medewerkers op een laagdrempelige en veilige (privacy!) manier kunnen worden opgehaald. En welke medewerkers bereid zijn en door hun werkgever in staat gesteld worden om passende hulp te bieden. Het werken aan zelfredzaamheid past bij de landelijke tendens naar het organiseren van zorg in het informele circuit. Daarnaast valt het project op het snijvlak tussen het economische en het sociale domein; twee domeinen die volgens ons nauw met elkaar verweven zijn en daarom ook nauwe samenwerking vereisen. Tevens wordt bij de uitvoering van dit project gewerkt aan het realiseren van verschillende Sustainable Development Goals, die ook door Nederland ondertekend zijn en in 2030 gerealiseerd moeten zijn. 

John Bongarts, voorzitter van PVOV: “We zijn blij met Marianne want ze heeft laten zien dat ze een brug kan slaan tussen verschillende zienswijzen en belangen, tussen politiek en Venlose samenleving. Daarmee hebben we iemand in huis die gesprekspartner is voor alle stakeholders die bij dit project betrokken (willen) zijn. Met haar kunnen we dit project verder brengen en laten zien hoe we hier in Venlo invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.” 

Marianne Steenmetz, projectleider MVO: “Ik ben heel blij met deze mooie opdracht! Het is heel bijzonder om dit innovatieve project mee vorm te gaan geven. Mijn kennis van HR kan ik koppelen aan mijn ervaring in het sociaal domein en toepassen binnen mijn netwerk in het Venlose bedrijfsleven en het maatschappelijke veld. De komende tijd zul je me tegenkomen bij bedrijven en organisaties die echt iets willen betekenen voor hun medewerkers en voor onze regio. Ik verheug me op de samenwerking, we gaan er iets moois van maken!”

Voor meer informatie over het PVOV, kunt u terecht op platformvrijwilligers.nl

De PVOV aanpak!

De innovatie aanpak is voor alle partijen een win-win situatie:

 • De medewerker wordt snel en gericht geholpen.
 • De werkgever heeft minder uitval, en medewerkers die zich beter kunnen concentreren, die meer werkplezier hebben en daardoor productiever zijn.
 • De werkgever die ‘uitleent’ heeft een medewerker die zijn expertise kan inzetten, nuttig kan zijn voor een ander en de maatschappij als geheel en daardoor ook meer werkplezier en zingeving heeft.

En vooral is het een ultieme vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

 • Door vroeg en laagdrempelig hulp te bieden, kunnen hoge maatschappelijke kosten voor een groot deel vermeden worden, bijvoorbeeld schuldsaneringstrajecten, zorg en begeleiding door beroepsorganisaties.
 • Door medewerkers als vrijwilligers en hulpvragers uit te wisselen helpen werkgevers elkaar om een aantrekkelijk werkklimaat te realiseren en daarmee een sterke lokale arbeidsmarkt.
 • Het geeft invulling aan een maatschappij waar mensen voor elkaar zorgen en iedereen kan participeren. 

Voor informatie over het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan gemaild worden naar Marianne via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

--------------------------

EINDE PERSBERICHT

 • Download hier de persfoto
 • Download hier het persbericht in pdf
 • Download hier de perskit (foto + Word)

REDACTIE - VOOR MEER INFO:

Contactpersoon 

John Bongarts, Voorzitter

Bestuursvoorzitter Stichting Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV)

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 06 54 30 64 57
 • Download hier de persfoto
 • Download hier het persbericht in pdf
 • Download hier de perskit (foto + Word)

Copyright © 2020 Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo