Nieuws

BOEI-Limburg tekent Pact

Het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo (PVOV) heeft in de zomer een beweging in gang gezet, die voorlopig niet te stoppen is. De beweging “Het Pact van Venlo” gaat er voor zorgen dat vrijwilligers en beroepskrachten definitief gaan samenwerken op gebied van werken, wonen en leven. 

Dat geldt natuurlijk óók voor het kind, het domein van BOEI-Limburg. Daar waar - bij de geestelijke gezondheidszorg - vaak meteen een professional wordt ingezet.

Maar bij de inzet van een vrijwilliger, wordt volgens BOEI-Limburg de eigen kracht van mensen op een veel normalere en duurzame manier vergroot. “Wij behandelen niet alleen het kind maar zoeken ook naar oplossingen voor problemen die een goed herstel belemmeren. De samenwerking met vrijwilligers opent een scala van mogelijkheden om kinderen en gezinnen te ondersteunen”, aldus Marjolein Dijs, directeur Zorg bij BOEI-Limburg. 

In het Pact spreken beide organisaties hun visie uit over het nieuwe samenwerken en het opheffen van de scheidslijn tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar. “Samen bundelen we onze krachten, onze netwerken en onze kennis”, aldus John Bongarts, voorzitter van het Platform. Dit Pact geeft een duidelijk keerpunt aan in het vrijwilligerswerk. Zo werken ze samen aan een vitale stad met vitale burgers, waarbij de krachten worden gebundeld. Dat is de kracht van Venlo! Meer informatie over het Pact van Venlo en het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo staat op platformvrijwilligers.nl

Marjolein Dijs & Maurice Steenhuis van BOEI-Limburg en John Bongarts van PVOV ondertekenen het Pact van Venlo

Copyright © 2020 Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo