Nieuws

Campagne Venlo Vrijwilligt!

April stond in het teken van zichtbaarheid van venlovrijwilligt.nl. Niet alleen werden er postkaarten verspreid, ook de abri's in de gemeente Venlo hingen vol met onze posters. Heeft u ze gezien?

Vind nieuwe vrijwilligers

Begin maart is de website venlovrijwilligt.nl live gegaan. Deze website is een initiatief van Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo in samenwerking met Deedmob. Om de lancering

Adem theatershow

In deze vreemde tijden waarbij COVID-19 de wereld in haar greep heeft, heeft de zorg het enorm zwaar. Patiënt na patiënt komt het ziekenhuis binnen waardoor de werkdruk op de zorgmedewerker enorm hoog ligt. In de ‘Adem Theatershow’...

Vacature Stichting Uw Wijkbus

Stichting Uw Wijkbus is een stichting die actief is binnen Belfeld, Tegelen, Steyl, Op de Heide en Venlo-Zuid. Veel ouderen en sociaal/fysiek beperkte mensen hebben moeite met het regelen van vervoer. Om hen...

venlovrijwilligt.nl online

VENLO - Sinds vandaag is de “datingsite” van venlovrijwilligt.nl live. Op dit platform kunnen organisaties op zoek naar vrijwilligers en kunnen mensen reageren op vacatures voor vrijwilligers. Zo worden mensen en organisaties uit Venlo op gebied van vrijwilligerswerk aan elkaar gekoppel...

Ons ambitiedocument voor 2021

De vrijwilligers organisaties staan de komende jaren voor een grote uitdaging. Het aantal mensen dat ondersteuning nodig heeft, zal de komende jaren toenemen als gevolg van demografische ontwikkelingen, dubbele vergrijzing, toename van de tweedeling tussen rijk en arm, de effecten van h...

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen....

Vrijwillige inzet in de politiek

Samen met de leden heeft Vereniging NOV de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen gelezen en doorgelopen op onderwerpen die van invloed kunnen zijn op alles wat vrijwilligers doen of willen doen. Dit staat grotendeels los van de onderwerpen waar die vrijwilligers zich...

Nova Curae sluit aan

Het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo (PVOV) gaat verbindingen aan met professionele organisaties die actief zijn op gebied van zorg voor mensen. Samen hebben de partijen een samenleving voor ogen waarin iedere Venlonaar zijn leven inricht zoals hij dat zelf wil. Dat kan alleen ...

BOEI-Limburg tekent Pact

Het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo (PVOV) heeft in de zomer een beweging in gang gezet, die voorlopig niet te stoppen is. De beweging “Het Pact van Venlo” gaat er voor zorgen dat vrijwilligers en beroepskrachten definitief gaan samenwerken op gebied van werken, wonen en leven.

Ontmoet Huub Peters

Huub is als coördinator betrokken bij de samenwerking met Incluzio Sociale Basis Venlo en stimuleert de verdere ontwikkeling en samenwerking bij formele en informele zorg binnen de gemeente Venlo. Daarbij zet hij zich in voor versteviging van het vrijwilligerswerk in de sociale basis. ...

Het pact van Venlo

‘Wij, het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo en Incluzio, hebben een samenleving voor ogen waarin iedere Venlonaar zijn leven inricht zoals hij dat zelf wil.’ Met deze bevlogen woorden begint het ‘Pact van Venlo.’ Van de aanpak van armoede en schulden tot de bestrijding van eenz...

Copyright © 2020 Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo