Nieuws

PVOV in coalitie akkoord Venlo 2022

VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

Onderstaande paragraaf is overgenomen uit het coalitie akkoord 2022 van gemeente Venlo (pagina 5).

"Venlo heeft verhoudingsgewijs veel mantelzorgers en vrijwilligers. We zijn een sterke en betrokken samenleving. Bij verenigingen, stichtingen en culturele instellingen, en ook in de zorg, zijn veel vrijwilligers actief. Daar profiteert de vereniging, stichting of instelling van, de maatschappij als geheel, en de vrijwilliger zelf ook, want een zingevende activiteit kan zeer waardevol zijn."

FIER OP VENLO
"Voortvloeiend uit ons kader "Fier op Venlo" gaan we de komende periode het vrijwilligersbeleid verder vormgeven, samen met diverse betrokken organisaties, zoals de overkoepelende organisatie PVOV. We gaan de specifieke beleidsdoelen uitwerken en daarna in de praktijk doorvoeren."

Als PVOV - VenloSupport © zijn we hier natuurlijk "gruëts" op! We hebben niet voor niks het college en alle fracties meegenomen in onze plannen. Daarnaast was het door ons georganiseerde verkiezingsdebat een mooi podium om onze ideeën te delen. We danken de collegepartners voor het vertrouwen en zien een verdere samenwerking enthousiast en met vertrouwen tegemoet.

CITAAT:
"...samen met diverse betrokken organisaties, 
zoals de overkoepelende organisatie PVOV." Daar worden we bij PVOV - VenloSupport natuurlijk vrolijk van.

Het complete coalitie akkoord kunt u hier vinden 

Copyright © 2020 Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo