Nieuws

Nova Curae sluit aan

Het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo (PVOV) gaat verbindingen aan met professionele organisaties die actief zijn op gebied van zorg voor mensen. Samen hebben de partijen een samenleving voor ogen waarin iedere Venlonaar zijn leven inricht zoals hij dat zelf wil. Dat kan alleen als vrijwilligers en beroepskrachten gaan samenwerken op gebied van werken, wonen en leven. 
Nova Curae is de volgende partner in de rij. Het van oorsprong Maastrichtse bedrijf is - naast haar 2e vestiging in Sittard-Geleen - nu ook sinds kort met een kantoor in Blerick te vinden.

Hier werd meteen gezocht naar samenwerking, naar gelijkgestemde partijen die de markt in Noord Limburg goed kennen. Als nieuwkomer is dat cruciaal. Via Stichting Groen Licht en Humanitas heeft Nova Curae ervaren hoe belangrijk lokale samenwerking is. Zo werd snel de positieve invloed van de juiste begeleiding bij gezinnen met kinderen en jongeren met een migratieachtergrond inzichtelijk.

Bij Nova Curae wordt bij samenwerking altijd uitgegaan van de unieke krachten, kwaliteiten of producten van ieders organisatie. Samen gaan ze op zoek naar het onderscheid en de mogelijkheden waar men elkaar kan aanvullen. Juist op die onderscheidende eigenschap kan een verbinding worden aangegaan die waardevol is voor anderen; zij hebben immers op hun beurt weer andere onderscheidende kwaliteiten.

Volgens secretaris Bart Kuntzelaers van het platform was het contact snel gelegd. “Bij Stichting Groenlicht werken we met vrijwilligers en helpen we mensen om beter mee te doen (te participeren) in onze maatschappij. Taal is daarbij de sleutel.” Dat sluit perfect aan bij de ambities van Nova Curae om mensen met een migratieachtergrond te ondersteunen.

“Momenteel staat de wereld letterlijk en figuurlijk op zijn kop”, aldus directeur Ayse Ozdemir van Nova Curae. “De zorgsector staat onder hoogspanning, mensen hebben elkaar nu nodig en het is tijd om te verbinden. Zo geloof ik dat we elkaar juist nu zo goed mogelijk kunnen helpen door oog voor elkaar te hebben en om anderen hierbij te betrekken”.

Met het ondertekenen van het Pact van Venlo onderstrepen beide partijen hun belang om samen te werken aan een vitale stad met vitale burgers. Samen zoeken ze de verbinding tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Zo wordt de Sociale basis laagdrempelig vormgegeven en helpen we gezinnen en jongeren met een fijne plek in de maatschappij. Dat is de kracht van Venlo! Meer informatie over het Pact van Venlo en het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo staat op platformvrijwilligers.nl

Ayse Ozdemir van NOVA CURAE en John Bongarts van PVOV ondertekenen het Pact.

Copyright © 2020 Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo