Nieuws

Terugblik Positieve Gezondheid

In de maand november hebben we vier inspiratiebijeenkomsten "Positieve Gezondheid" georganiseerd voor vrijwilligers. Ruim 30 vrijwilligers hebben hieraan deelgenomen. De bijeenkomsten stonden onder begeleiding van Estelle Schatorjé en Anita Boonen van In Balans.

De deelnemers hebben de bijeenkomsten als zeer waardevol ervaren. Men vond de inhoud praktisch ingestoken en toepasbaar naar de eigen praktijk.

Het gaf een andere kijk op de praktijk hoe met elkaar om te gaan. Het aankaarten van de "spinnenweb componenten" kan een positieve invloed hebben op het vertrouwen tussen hulpvrager en vrijwilliger. Het helpt bij delen van je ervaringen. Positieve Gezondheid lijkt een complex, samengesteld, organisch fenomeen maar het spinnenweb biedt aanknopingspunten om daarin te sturen. Het interactieve gedeelte in de workshop hebben de vrijwilligers als zeer positief ervaren.

Kijkend naar een mogelijk vervolg zou kunnen zijn:

  • De deelnemers wijzen op de e-learning mogelijkheid die aangeboden wordt
  • Het beiden van een aangepast traject (moet nog ontwikkeld worden)
  • Workshop communicatie/gesprekstechniek naar het “andere gesprek”
  • Ontwikkeling van een Ambassadeurschap Positieve Gezondheid naar de vrijwilligersorganisaties wat als een olievlek zou kunnen werken

Als PVOV gaan we in gezamenlijkheid kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven Zo kunnen meer vrijwilligers kennismaken met het gedachtegoed van "Positieve Gezondheid".

Het spinnenweb Positieve gezondheid in één plaatje uitgelegd.

Copyright © 2020 Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo