Nieuws

Toolkit voor vrijwilligersorganisaties

Als vrijwilligersorganisatie moet je aan veel zaken aandacht geven, zaken die je niet allemaal beheerst, of die veel tijd vergen als je zelf het wiel moet uitvinden. PVOV ondersteunt deze orgaisaties door het aanbieden van een toolkit. 

In deze toolkit vind je formulieren, checklisten en voorbeelden van contract- en beleidsdocumenten die je nodig kunt hebben in het dagelijks runnen van een vrijwilligersorganisatie

De komende tijd zal dit verder worden uitgebreid

De eerste drie toolkits zijn klaar:

  • Opzet vrijwilligersbeleid
  • 9 tips om meer vrijwilligers te werven
  • Opzet vrijwilligerscontract

Deze worden op korte termijn op deze pagina geplaatst. Wilt u ze alvast  ontvangen, stuur dan een mailtje o vul het contactformulier in.

De toolkit voor vrijwilligersorganisaties is onmisbaar voor een goed en gedegen bestuur.

Copyright © 2020 Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo