Nieuws

VRIJWILLIGERS HELPEN VENLOSE WERKNEMERS

Help werknemers met privéproblemen

Iedere werkgever of medewerker heeft er wel eens mee te maken: moeilijkheden vanwege problemen thuis, zoals schulden, laag geletterdheid, scheiding, thuiszorg, rouw etc. Deze situaties kunnen ook zorgen voor lastige omstandigheden op het werk. Blijf er niet mee rondlopen: VenloSupport helpt!

Marianne Steenmetz, projectleider van VenloSupport, gelooft heilig in het principe ‘beter voorkomen dan genezen’. “Het is belangrijk dat medewerkers tijdig hulp zoeken”, vertelt ze. “Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) geeft aan dat twee derde van de werkgevers te maken heeft met werknemers met financiële problemen. Naar aanleiding daarvan heeft Fontys voor ons onderzocht op welke manier ondersteuning vorm kan krijgen. Hieruit blijkt dat werknemers graag buiten de werksituatie hulp krijgen van vrijwilligers. VenloSupport wil in die behoefte voorzien.”

SCHAKELPUNT

Dit interview is gepubliceerd in Zakenblad - O.Venlo magazine  Nummer 2 - 2022Vrijwilligers helpen Venlose werknemers met privéproblemen

‘Belangrijk is dat medewerkers niet te lang wachten met het zoeken naar hulp’

Vrijwilligers
Werkgevers kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van VenloSupport. In ruil daarvoor kunnen werkgevers een bijdrage leveren aan de maatschappij, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in hun organisatie te promoten, vrijwilligerswerk binnen werktijd mogelijk te maken of vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij hun taken. Deze wederzijdse steun komt tot uitdrukking in de naam van het project: VenloSupport.

Momenteel draait er een pilot, gesubsidieerd door de gemeente en door Fontys Hogescholen. Vanuit Fontys wordt er onderzoek gedaan naar de vraag hoe de ondersteuning werkt en wat het voor betrokkenen betekent. Aan het einde van het jaar wordt het initiatief geëvalueerd en wordt er gekeken naar een structurele financiële ondersteuning. “Niet omdat we het commercieel willen aanpakken, maar omdat we de onkosten moeten betalen en meer werkgevers en het liefst ook een grotere regio willen bedienen”, zegt Steenmetz.

“Wellicht willen bedrijven een financiële bijdrage leveren wanneer ze VenloSupport inschakelen. Dit zijn lage kosten die een bedrijf betaalt in verhouding tot wanneer een werknemer zich langdurig ziekmeldt.”

Economisch en sociaal domein
Bedrijven kunnen hun werknemers opgeven voor deze hulp, maar werknemers kunnen zichzelf ook anoniem aanmelden. “Om het netwerk van VenloSupport te laten groeien, is het belangrijk dat het platform zich zichtbaar maakt in Venlo”, zegt Steenmetz. Volgens haar willen veel bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en is VenloSupport daar een goede optie voor. “Het project valt op het snijvlak tussen het economische en het sociale domein; twee domeinen die volgens ons nauw met elkaar verweven zijn en daarom ook nauwe samenwerking vereisen. Hiermee bieden wij met VenloSupport iets aanvullends en dat is uniek in Nederland.” De projectleidster hoopt dat bedrijven die om hulp vragen zelf ook medewerkers met hun kennis en kunde als vrijwilliger aan laten sluiten bij VenloSupport. “Deze wisselwerking is nodig om ons netwerk te laten groeien en zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.”

Schrijnende situaties
Xander van de Kamp, directeur van ACS cleaning in Venlo, neemt deel aan deze pilot omdat hij al vaker op de werkvloer schrijnende situaties heeft meegemaakt vanwege privéproblemen van medewerkers. “Door loonbeslagen zijn er werknemers niet meer op komen dagen, omdat ze het nut er niet van inzagen aangezien ze geen salaris in handen zouden krijgen. Door aan te sluiten bij VenloSupport kunnen we in dit soort situaties tijdig beroep doen op vrijwilligers uit de schuldhulpverlening en bij veel mensen voorkomen dat situaties uit de hand lopen.”

‘VenloSupport gaat veel mensen helpen. Zeker in deze tijd waarin veel huishoudens problemen ondervinden’

Betrokkenheid
Wethouder Erwin Boom is enthousiast over het initiatief. “Door deel te nemen aan VenloSupport laat een werkgever zijn betrokkenheid zien bij de samenleving. Het gaat veel mensen helpen, vooral nu de privésituaties steeds schrijnender worden door de stijgende energiekosten en inflatie. Daarnaast kunnen werkgevers zelf op andere manieren actie ondernemen om het welzijn van werknemers te verbeteren.” Als voorbeeld hiervan noemt de wethouder ACS cleaning, dat medewerkers dagelijks van gratis vers fruit voorziet en lokale sportverenigingen en goede doelen sponsort. “In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt is een gestort salaris alleen niet meer genoeg. Werkgevers dienen net iets meer te doen voor de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers. Daar sluit VenloSupport mooi bij aan.”

Heeft u een vraag?
Vul dan dit formulier in of stel via deze link uw vraag via whatsapp 

Copyright © 2020 Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo