Skip to main content

Visie Vrijwillige inzet in Venlo

Als Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo geven we graag richting aan onze plannen en beschrijven we onze ideeën over de inzet van vrijwilligers binnen gemeente Venlo.

In het document, Visie Vrijwillige inzet in Venlo, deelt het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (hierna PVOV) haar visie op de rol, positie en meerwaarde van vrijwilligers (organisaties) binnen de gemeente Venlo. Speciale aandacht is er voor de rol die het PVOV voor zichzelf ziet weggelegd in het lokale speelveld. Het PVOV hecht waarde aan een inhoudelijk kader en heeft in dit document haar eigen gedachten verwoord. Het dient als basis om het gesprek aan te gaan met de gemeente (het College van B&W, de beleidsmedewerkers en de gemeenteraad). Met als doel om met elkaar tot een constructieve en duurzame samenwerking te komen met respect voor elkaars rollen en eigenstandige verantwoordelijkheden. Daarnaast zouden we onze visie graag willen delen met de Adviesraad Sociaal Domein omdat zij expliciet vanuit inwonersperspectief naar gemeentelijke vraagstukken kijken.

Het document is per mail naar alle betrokkenen gestuurd en tevens hier te downloaden.  Op verzoek kunt u het ook als gedrukt exemplaar verkrijgen. Vul daarvoor het contactformulier in.

Dit schema toont de samenwerking bij de vrijwillige inzet van venlonaren.

Download hier onze visie (pdf)