Nieuws

jaarvergadering PVOV

Jaarvergadering PVOV

Op 31 mei jongstleden was de jaarvergadering van PVOV Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo. De bijeenkomst In het Limburgs Schutterij Museum Steyl werd erg goed bezocht.

Op de eerste plaats daarom dank voor de aanwezigheid op onze eerste jaarbijeenkomst van Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo. De opkomst was boven verwachting en de entourage was bijzonder sfeervol. Bijzonder verheugd waren wij met de hoge opkomst van organisaties uit de diverse sectoren, Zorg, Sport en Cultuur. Samen vertegenwoordigen we de vele vrijwilligers en -organisaties in onze omgeving.

ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERSORGANISATIES
We presenteerden de uitkomsten van het onderzoek "Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties". Doel van dit onderzoek is, om uitspraken te kunnen doen over de feitelijke ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en de behoefte daaraan, waarbij zo mogelijk onderscheid wordt gemaakt naar typen van organisaties. U kunt het onderzoek hier downloaden.

SCHAKELPUNT VENLOSUPPORT ®
Marianne Steenmetz gaf een presentatie over de aanpak van het schakelpunt via VenloSupport. De presentatie, met daarin de aanpak die nu voorligt, kunt u in dit artikel vinden en downloaden. 

Deze bijeenkomst was een eerste try out. Welke onderwerpen zijn interessant voor de aanwezigen? Wat is nuttig en noodzakelijk om samen te bespreken. We stemmen graag de wensen en ideeen van de aanwezigen af op het programma van een dergelijke bijeenkomst. 

Suggesties en vragen zijn uiteraard altijd welkom. Neem dan contact met ons op.

Onderzoeksresultaten
Via deze link kunt u de resultaten downloaden met betrekking tot het onderzoek "ondersteuning Vrijwilligersorganisaties".

Doel van dit onderzoek is, om uitspraken te kunnen doen over de feitelijke ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en de behoefte daaraan, waarbij zo mogelijk onderscheid wordt gemaakt naar typen van organisaties. 

> download het rapport hier

Copyright © 2020 Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo